Hoe werkt de extra werkzaamheden functie?

Extra werkzaamheden gebruikt men om tijd en materiaal te registreren die niet deel zijn van de oorspronkelijke order. Daarom kunt u alleen extra werkzaamheden aanmaken voor reeds goedgekeurde orders. Op deze manier kan men totaalfacturen maken voor de oorspronkelijke klus en de toehorende extra werkzaamheden.

Als u extra werkzaamheden wilt registreren doet u dit door op  te klikken en “Extra werkzaamheden” te kiezen.
U kunt dit ook doen door op “Order” te klikken op de statusbalk en vervolgens “Nieuwe extra werkzaamheden” te kiezen (zie onderstaande afbeelding).

Als u extra werkzaamheden aanmaakt zal u gevraagd worden dit een naam te geven. Daarna wordt de weergave van de extra werkzaamheden weergegeven. Deze pagina bevat alle gegevens die u kunt wijzigen over extra werkzaamheden.

De werkbon voor extra werkzaamheden is iets eenvoudiger dan een standaard werkbon en bevat volgende onderdelen:


Een werkbon voor extra werkzaamheden heeft een statusbalk, net als een gewone werkbon. Deze geeft de status van de extra werkzaamheden weer en geeft u de mogelijkheid wijzigingen te maken.

Over status:
Een werkbon kan niet worden afgerond voor alle toehorende extra werkzaamheden zijn afgerond. Als men een werkbon wil afronden moeten alle extra werkzaamheden dus zijn afgerond. Als men probeert een werkbon af te ronden met niet afgeronde extra werkzaamheden, krijgt men een melding dat extra werkzaamheden worden afgerond als men doorgaat.

Als u extra werkzaamheden afrondt heeft dat geen invloed op de overige extra werkzaamheden.

Ekstra werkzaamheden verwijderen
U kunt extra werkzaamheden ook verwijderen via de statusbalk.

Als u op “Wissen” klikt worden de extra werkzaamheden permanent verwijderd. Als u uren en/of materialen heeft geregistreerd zal gevraagd worden waar deze naartoe moeten worden verplaatst, naar de werkbon of andere extra werkzaamheden.

Materiaalregistratie

Materiaalregistratie werkt op dezelfde manier als op een normale werkbon.

Geregistreerde uren

U kunt tijd voor extra werkzaamheden op dezelfde manieren registeren als op een normale werkbon. Dat wil zeggen via “Planning”, “Mijn tijd”, “Mijn plan” en “Extra werkzaamheden”. Onthoud dat u altijd via het ordernummer de toehorende extra werkzaamheden kunt vinden. Probeer eventueel te zoeken op ordernummer of naam.
Hieronder een voorbeeld via “Mijn tijd”:

Een eenvoudige manier om tijd te registreren is door middel van de knop “Tijdsregistratie” onder Acties op de extra werkzaamheden, net als op een normale werkbon.

Materialen en uren gekoppeld aan een factuur

Werkt precies zoals op een werkbon en bevat de regels die gekoppeld zijn aan een factuur.